Παραδοσιακά τραγούδια του μετσόβου

Name Play Duration
Συγκαθιστός
3:18 min
Πουλιά μου διαβατάρικα
3:17 min
Αφήνω για στις όμορφες
7:58 min
Πόλκα
3:18 min
Κεραντζίδικο
3:06 min
Πατινάδα γάμου
4:16 min
Γενοβέφα
3:28 min
Το πράσινο μαντήλι
5:08 min
Συρτός
3:51 min
’ντε μωρ μηλιά
4:08 min
Ζαγορίσιος
4:08 min
Στον πέρα μαχαλά (Τραγούδι της νύφης)
3:02 min
Κώστα αλ Τάση
2:51 min
Πέρδικα - Περδικούλα μου
2:59 min
Κίνησα το δρόμο-δρόμο
3:52 min
Κοιμάται η Λένη μοναχιά
3:02 min
Μετσοβίτικος
3:46 min
Ανάμεσα από τα δυο βουνά
3:59 min
Βρύση μου μαλαματένια
1:44 min